2018 r. – Rokiem Zbigniewa Herberta

http://booklips.pl/wp-content/uploads/2017/10/2018-rok-herberta.jpg

Przez aklamację sejm podjął w piątek uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta – jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku, eseisty i dramaturga.

„28 lipca 2018 roku minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu ogromnych zasług artysty postanawia oddać mu hołd” – brzmią słowa uchwały.

W dokumencie napisano, że Zbigniew Herbert, w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia, zawsze stał po stronie zasad jasno odróżniających pojęcie dobra i zła: „Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę”.

Należy spodziewać się, że będzie to okazja do przypomnienia sylwetki pisarza i jego twórczości. Miłośników poezji czeka wiele okolicznościowych wydarzeń i innych przedsięwzięć promujących postać Zbigniewa Herberta.

Ostatnio literackimi patronami ustanowionymi przez sejm byli m.in. Henryk Sienkiewicz (2016) i Joseph Conrad (2017).