IK „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2015”
Pod koniec grudnia 2015 r., Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie wzięła udział w programie realizowanym przez Instytut Książki – „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2015”. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez ich wyposażanie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie bibliotecznych zbiorów i udostępnianie ich drogą on-line. Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie znalazła się wśród 135 bibliotek, które otrzymały dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego. Całkowity koszt zadania wyniósł 16 240 zł, gdzie kwota z Instytutu Książki to 13 804 zł, natomiast wkład własny biblioteki to 2 436 zł.
Nazwą własną zadania jest hasło: „Nowoczesność przyszłością biblioteki”. Projekt objął zakup 4 zestawów komputerowych. Jeden zestaw komputerowy stacjonarny pełni funkcję serwera i przeznaczony jest tylko i wyłącznie do katalogowania zbiorów oraz zaopatrzony jest w czytnik. Pozostałe trzy zestawy w postaci laptopów wraz z jednostkami wejścia-wyjścia służą użytkownikom biblioteki do wyszukiwania informacji w Internecie (komunikacja, edukacja, rozrywka). Wszystkie zestawy zostały wyposażone w systemy operacyjne oraz programy antywirusowe. Zbiory katalogowane zostaną w systemie MAK+ (MakPlus), który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Skatalogowane zbiory zostaną umieszczone w bazie on-line. Katalog on-line na bieżąco uzupełniany będzie w nowości wydawnicze.

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

SDC11671SDC11672