„BAJKOWA APTECZKA – OD ZŁOŚCI DO RADOŚCI”

Bajkowa Apteczka, od złości do radości- biblioterapia
27 września br.,- Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie
Biblioterapia jest metodą terapeutyczną, która wykorzystuje literaturę do rozwiązywania problemów osobistych. Terapię przez czytanie, którą przeprowadziła Pani Paulina Maria Reszotko połączyła ze sobą zabawę integracyjną, ćwiczenia relaksacyjne, aktywizujące. Przy realizacji warsztatu zostały wykorzystane mi.n. elementy dramy, zabawy ruchowe, prace plastyczne .
Spotkanie realizowane w ramach projektu „Dzień dobry z biblioteką !- Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.