Regał z Emocjami

Uwaga ! Dzięki wsparciu Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie ponad 200 książek trafiło na półki naszej biblioteki.❤️
Regał z Emocjami czyli książki terapeutyczne, psychoedukacyjne, relaksacyjne, poradniki dla rodziców już czekają na pierwszych czytelników.
❤️Bajki terapeutyczne są literacką ilustracją pokonywania trudności. W profilaktyce pierwszorzędowej przygotowują dziecko do sytuacji problemowych. W profilaktyce drugorzędowej bajki terapeutyczne oddziałują na odbiorców,
którzy już znaleźli się w sytuacji emocjonalnie trudnej.
❤
Ich zadaniem jest przede wszystkim wsparcie, sprzyjające zmianie rozumienia wydarzeń, tym samym odczuwania i zachowania, wzmacnianie zagrożonego poczucia własnej wartości,wzbudzanie nadziei i otwartości na pomoc innych.
❤
Proces terapii profilaktyki trzeciorzędowej z użyciem bajek terapeutycznych – oferowanej osobom, u których wystąpiły już niekorzystne zmiany, realizowanej w celu zapobieżenia dalszym niepożądanym skutkom – przynieść może takie korzyści, jak: pozytywne przewartościowanie własnego doświadczenia, rozpoznanie i uświadomienie własnych emocji, motywów, zachowania, redukcję negatywnego napięcia emocjonalnego poprzez eksternalizację emocji, a także odbudowę hierarchii.