Czas pożegnań, czas wzruszeń…

Koniec 2019 roku okazał się czasem rozstań.
Po wieloletniej pracy na rzecz wsi Rafałówka, pracownik WDK – Pani Basia Kulikowska odeszła na emeryturę.

Z wyraźnym wzruszeniem społeczność wsi Rafałówka, tłumnie się zebrała aby podziękować Pani Basi za wieloletnią pracę, zaangażowanie, cierpliwość.

My bibliotekarze, dziękujemy za współpracę i życzymy zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności w tym nowym, niezwykle ważnym rozdziale życia.