Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mbp-zabludow.pl/  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: grudzień 2010 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • pewne dokumenty zamieszczone na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej oraz opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • filmy zamieszczone na stronie internetowej biblioteki nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów, ponieważ  również opublikowane były przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • brak skrótów klawiszowych, ułatwiających poruszanie się po stronie
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  • nie ma możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres:

koordynator ds. dostępności – Janina Turecka – dyr. biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie
ul. Mickiewicza 13
16-060 Zabłudów
Tel. 85 7188009
E-mail: mbp.zabludow@wp.pl

Data sporządzenia deklaracji i metoda dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 25.09.2020 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 25.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na dobrą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.

Zapewnienie dostępności serwisów – prace w toku

Prace nad dostępnością naszej strony ciągle trwają. Będziemy wdzięczni za uwagi, które pomogą nam poprawić stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie – prosimy o kontakt pod adres e-mail: mbp.zabludow@wp.pl.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie, ul. Mickiewicza 13, 16-060 Zabłudów

Do biblioteki prowadzi wejście główne od ulicy Mickiewicza. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Do wejścia prowadzą schody. Brak dostępu do dźwigu osobowego (windy).  Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych – również dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Dodatkowe schody znajdują się pomiędzy czytelnią a wypożyczalnią. Korytarze i pomieszczenia nie są przystosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub o powiększonym druku dla osób słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka  migowego na miejscu lub on –line.

Filia biblioteczna w Rafałówce

Siedziba filii bibliotecznej w Rafałówce mieści się w budynku Wiejskiego Domu Kultury. Do lokalu filii prowadzi wejście umiejscowione z tyłu budynku. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Korytarze i pomieszczenia nie są przystosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Z korytarza budynku do wnętrza filii bibliotecznej schodzi się po stopniach. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza on-line.

Filia biblioteczna w Rybołach

Placówka filii bibliotecznej w Rybołach mieści się w budynku Wiejskiego Domu Kultury. Do budynku wchodzi się po schodach. Brak dostępu do dźwigu osobowego (windy). Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.  Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych – również dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i pomieszczenia nie są przystosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza on-line.

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI MBP W ZABŁUDOWIE

Internet

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie oraz filie biblioteczne w Rafałówce i Rybołach zapraszają do korzystania z darmowego dostępu do internetu w swoich placówkach. Pobierz regulamin korzystania z komputera w Naszej Bibliotece.

Nowości wydawnicze

Znajdź nas na facebook’u

Statystyki

Wyświetleń strony:
Darmowy licznik odwiedzin

Najnowsze komentarze

Darmowy Internet

Darmowy internet