DKK Ryboły

Książki zakupione dla Dyskusyjnych Klubów Książki i przekazane w darze przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Filii Bibliotecznej w Rybołach na cele społeczno – użyteczne. Dziękujemy bardzo za dary ❤️❤️❤️Elżbieta Bonifatiuk.