DKK RYBOŁY

 W marcu br. w Filii bibliotecznej w Rybołach odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Udział w nim wzięło 8 osób. Podczas 2,5 godzinnego spotkania Panie dyskutowały na temat przeczytanych książek, a mianowicie : ,,Jedenaście godzin‘’ Pauliny Simons i ,,Ta druga’ Karoliny Wilczyńskiej. Jednak polemika nie dotyczyła tylko samej lektury, ale szeroko były omawiane tematy kobiet na świecie, ich prawa i obowiązki względem męża i rodziny. Jedna z pań odczytała swoje przemyślenia i rozważania na temat porwanej bohaterki książki, która była w zaawansowanej ciąży. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy dobrej kawie i herbacie.