DOMINIK SOŁOWIEJ

Serdecznie dziękujemy Dominik Sołowiej @Paulina Miłkowska oraz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za współpracę i możliwość zorganizowania dzisiejszych warsztatów w naszej bibliotece ph „Fake news. Co to jest i jak go rozpoznać?”

Zabłudów dn. 27.04.2022r