Filia w Rybołach

Filia biblioteczna w Rybołach mieści się w budynku Wiejskiego Domu Kultury i zajmuje powierzchnię 50 m2 ; jest jedną z dwóch filii MBP w Zabłudowie. Pierwsze wpisy w księdze inwentarzowej sięgają 1953 r.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2021r. wyniósł 12650 vol. , -w tym literatura piękna dla dorosłych – 6160vol., -literatura piękna dla dzieci- 3865vol. – inna – 2625 vol. W 2021 r. do FB w Rybołach zapisało się 65 czytelników, wypożyczono 1303 vol.

Oprócz książek w języku polskim biblioteka posiada książki białoruskie i rosyjskie. Z księgozbioru placówki korzystają nie tylko mieszkańcy wsi i okolic lecz także czytelnicy z Białegostoku, Bielska Podlaskiego. W bibliotece można korzystać bezpłatnie z komputera oraz Internetu.

Filia Biblioteczna w Rybołach aktywnie angażuje się w życie kulturalne organizując liczne spotkania autorskie, spotkania z regionalnymi twórcami, artystami. W ramach prowadzonego Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, zorganizowano spotkania m.in. z Wojciechem Koronkiewiczem, Szymonem Hołownią, Lechem Pileckim, Ewą Zwierzyńską, Anetą Zamojską, Lidia Długołęcką. Za swoją działalność placówka była wielokrotnie nagradzana przez Książnicę Podlaską, Bibliotekę Powiatu Białostockiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Dużą popularnością wśród osób starszych cieszą się książki autobiograficzne, wojenne, sensacyjne, romanse, natomiast młodzież chętnie sięga po fantastykę i przygodę, dzieci szukają książek opartych na adaptacjach filmowych i o tematyce zwierzęcej.

zdjęcie przedstawia budynek filii biblioteki
zdjęcie przedstawia wnętrze biblioteki