KREATYWNE SOBOTY

6 października rozpoczęliśmy kolejny cykl spotkań w ramach „Kreatywnych sobót”.
Było wesoło, śpiewająco, gitarowo. Zajęcia o charakterze wokalno – muzycznym poprowadziła Pani Ewa Misiewicz.