LATO W TEATRZE 2019 !!!

SOLNIKI 44 – LATO W TEATRZE 2019

Siedlisko Kultury Solniki 44 zaprasza dzieci i młodzież z gminy Zabłudów, w wieku od 11 do 16 roku życia, na bezpłatne warsztaty artystyczne w ramach ogólnopolskiego programu Lato w teatrze, które odbędą się w terminie od 22 lipca do 4 sierpnia 2019 roku. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 do 15.00, z godzinną przerwą na obiad, który zapewniony zostanie przez organizatora. Dzieci dowożone będą do Siedliska autokarem i odwożone z powrotem. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dostarczenie osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie bądź w Rafałówce, w terminie do 23 czerwca 2019 roku, wypełnionego i podpisanego przez rodziców bądź opiekunów prawnych formularza rekrutacyjnego wraz z regulaminem (dokumenty do odebrania w MBP w Zabłudowie i Rafałówce lub do pobrania na stronie www.mbp-zabludow.pl) oraz listu motywacyjnego lub pracy plastycznej przygotowanej w dowolnej formie przez uczestnika warsztatów, która uzasadni chęć wzięcia udziału w projekcie. Prosimy o dostarczenie w/w dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Lato w teatrze”.

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem zadania jest Siedlisko Kultury Solniki 44 w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabłudowie.