OD NAPISANIA DO WYPOŻYCZANIA

30.11.2016r. w filii bibliotecznej w Rafałówce odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła klasa VI Szkoły Podstawowej.

Tematem lekcji bibliotecznej było omówienie etapów powstawania książki, role poszczególnych zawodów związanych z powstawaniem i udostępnianiem książki, zapoznanie się z regulaminem biblioteki, rolą biblioteki, nauką korzystania z katalogu.

Młodzież dyskutowała także o książkach zakazanych, zbiorach regionalnych, czasopismach.

img_10902