PODSUMOWANIE KONKURSU „PORTRET MOICH DZIADKÓW”

W dniu 4 lutego 2017 r. Komisja Konkursowa w dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs plastyczny „Portret moich dziadków” zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabłudowie. Na konkurs napłynęły 24 prace plastyczne.

Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej wartości artystyczne.

Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I Miejsce – Marysia Obuchowska

II Miejsce – Magdalena Szotko

III Miejsce – Paulina Kardasz

Wyróżnienia: Julia Iwaniuk, Maja Kalbarczyk, Maria Szotko, Filip Szawc, Michalina Drewnowska, Dawid Samsonowicz, Gabrysia Prus.

GRATULUJEMY!