grafika przedstawia postacie siedzące na kolorowych książkach

Regulamin z korzystania z komputera

Regulamin korzystania z komputera w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabłudowie

§ 1. Prawo korzystania

1. Prawo korzystania z komputera znajdującego się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabłudowie przysługuje każdemu użytkownikowi/czytelnikowi biblioteki na zasadach określonych w niniejszym regulaminie

2. Udostępnianie komputera poprzedzone jest wpisaniem się użytkownika do zeszytu odwiedzin

3. Z internetu można korzystać maksymalnie nie dłużej niż 1 godzinę. Z programów Microsoft Office ( World, Excel, Power Point itp.) do 1,5 godzinny dziennie. W przypadku większej grupy
oczekujących czas ten może zostać skrócony przez dyżurującego bibliotekarza.

4.Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik. Bibliotekarze w razie potrzeby udzielają pomocy w wyszukiwaniu informacji za pośrednictwem internetu oraz w korzystaniu z programów użytkowych.

5. Bibliotekarze mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

6.Korzystający z komputerów i internetu zobowiązani są do zdjęcia odzieży wierzchniej.

7. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy.

§ 2. Korzystanie z internetu i programów użytkowych

1. Korzystanie z internetu i programów użytkowych jest bezpłatne, dozwolone do celów naukowych,edukacyjnych oraz dydaktycznych

2. W internecie można przeglądać strony WWW, grupy dyskusyjne, sprawdzić swoją skrzynkę e-mail, wysyłać wiadomości korzystając z dostępu on-line.

3. Wyniki poszukiwań można wydrukować lub zapisać na nośnikach zewnętrznych (dyskietka płyta, pendrive). Nośniki mogą być użyte po uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym

4. Niedozwolone jest pozostawianie przez użytkownika plików własnych na dysku komputera. Pozostawione przez użytkownika pliki zostaną usunięte.

§ 3. Ograniczenia dotyczące korzystania z internetu i programów użytkowych.

Użytkownikowi zabrania się:

1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera

2.Wykorzystywania internetu do:

a/ przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,

b/ wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych,

c/ wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,

d/ prowadzenie działalności komercyjnej

e/ uruchamiania gier komputerowych,

f/ korzystania z serwerów mających charakter wyłącznie rozrywkowy

§4. Odpowiedzialność użytkowników

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów internetu i programów użytkowych

2. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w regulaminie.

3. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w Książnicy Płockiej na podstawie decyzji podjętej przez dyrektora biblioteki