Warsztaty Esperanto

Dzień 4 – Kultura na co dzień – „Kultura języka” Warsztaty esperanto – Przemysław Wierzbowski.

Ostatniego dnia cyklu zajęć ph „Kultura języka”, gościem naszej biblioteki był Pan Przemysław Wierzbowski- prezes Białostockie Towarzystwo Esperantystów Bjalistoka Esperanto-Societo . Tematem spotkania był język esperanto, Ludwik Zamenhof oraz dziewiętnastowieczny Białystok.

Kim był Ludwik Zamenhof? „Kto dla Ludwika był inspiracją podczas tworzenia języka esperanto?”, „Jak wyglądał dziewiętnastowieczny Białystok? „ „Dlaczego powstał dramat Wieża Babel?” -na te i inne pytania odpowiadał Pan Przemysław.

Esperanto – najbardziej rozpowszechniony na świecie międzynarodowy język pomocniczy, jest on używany, którego nazwa pochodzi od pseudonimu „Dr. Esperanto” (doktor mający nadzieję), pod którym Ludwik Zamenhof opublikował w 1887 podstawy języka w książce „Język międzynarodowy. Przedmowa i podręcznik kompletny”. Jego celem było stworzenie neutralnego i łatwego do nauki języka, przydatnego do międzynarodowej komunikacji, nie zastępującego jednak innych języków narodowych.
Pomimo że żadne państwo nie uznaje esperanta za swój język, jest ono używane przez międzynarodową wspólnotę.