ZAJĘCIA CZYTELNICZE – WYD. NIEBIESKA MRÓWKA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZABŁUDOWIE   ORAZ WYDAWNICTWO NIEBIESKA MRÓWKA

zAPRASZA NA ZAJĘCIA Z CYKLU ZIMOWE WĘDRÓWKI NIEBIESKIEJ MRÓWKI PT: O ANTOLCE CO ZIMY NIE LUBIŁA.

18 II 2019

GODZ-9:00