Zbiory w języku białoruskim i rosyjskim w filii bibliotecznej w Rybołach

Filia Biblioteczna w Rybołach jako jedna z nielicznych bibliotek – zwłaszcza, że znajduje się w małej miejscowości, gdzie kultywuje się i pielęgnuje tradycje białoruskie – posiada zbiory w języku białoruskim i rosyjskim. Wśród znanych twórców białoruskich znajdziemy tutaj takich klasyków jak: J. Kupała, J. Kołas, K. Czorny czy W. Szwed. Z kolei literaturę rosyjską reprezentują L. N. Tołstoj, A. S. Puszkin czy W. Gogol. Oprócz tych bardziej znanych pisarzy, są mniej znani, dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam do odwiedzenia placówki i sprawdzenia sił w czytaniu w języku rosyjskim czy białoruskim.
E. Bonifatiuk