100 LAT STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

W 2017 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich obchodzi swój Jubileusz – 100. rocznicę powstania organizacji. To doniosłe wydarzenie dla kultury polskiej i całego środowiska bibliotekarskiego jest okazją do przypomnienia osiągnięć Stowarzyszenia, jego wkładu w kształtowanie dziedzictwa narodowego i rozwój polskiej myśli bibliotekarskiej…..”
[zapraszamy do zapoznania się z całą wypowiedzą przewodniczącej SBP Zarządu Głównego, Pani Elżbiety Stefańczyk: http://www.sbp.pl/100/artykul/?cid=17886&prev=1055]

Cztery przedstawicielki województwa podlaskiego (z-ca dyrektora Książnicy Podlaskiej w Białymstoku – Dorota Łuckiewicz, przewodnicząca SBP Okręgu Podlaskiego – Małgorzata Rokicka- Szymańska, przewodnicząca SBP Oddziału Łomżyńskiego – Wiesława Kłosińska, przewodnicząca Koła Łapskiego SBP Oddziału Białostockiego – Barbara Bajda) uczestniczyły w bogatym programie uroczystości jubileuszowych 100-lecia SBP w dniu 20 października 2017 roku w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie.