I Miejsce w Naszej Gminie

PAULINA BONIFATIUK ZAJĘŁA 1 MIEJSCE W KONKURSIE pt. „100-lecie odzyskania niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie”.
Paulina Bonifatiuk jest mieszkanką Ryboł, czytelniczka filii bibliotecznej w Rybołach, uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Zabłudowie.
Jesteśmy bardzo dumni z Pauliny, że reprezentuje naszą Gminę na szczeblu powiatowym.
Konkurs miał charakter plastyczny i polegał na wykonaniu plakatu. Do organizatora wpłynęło 58 prac plastycznych (z 11 gmin na 15 funkcjonujących na terenie powiatu oraz FB nr 9) od uczestników z klas V-VII szkoły podstawowej.
Konkurs skierowany był do bibliotek samorządowych z powiatu białostockiego oraz wybranej filii bibliotecznej Książnicy Podlaskiej.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 8 listopada 2017 roku w Punkcje Usług Turystycznych w Supraślu.

 

Organizator:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) w Białymstoku współorganizowała powiatowy konkurs historyczno-plastyczny na plakat ph. „100-lecie odzyskania niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie” ze Starostwem Powiatu Białostockiego oraz Filią Biblioteczną nr 9 KP przy wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego w Białymstoku.