Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile

Akcję przeprowadziła młodzież pod opieką i nadzorem biblioteki szkolnej- Pani Anny Zdanowicz

19 kwietnia 2018 roku przypada 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego
w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje już po raz szósty  akcję społeczno-edukacyjną Żonkile