Andrzejki w Bibliotece

Andrzejki z Biblioteką

25.11.2017r. w bibliotece odbyła się zabawa andrzejkowa.Jak mówi stare, polskie przysłowie “Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. Wigilia św.Andrzeja, czyli popularne andrzejki od dawien dawna są tradycyjnym wieczorem wróżb.
W naszej bibliotece obchodziliśmy Andrzejki w nieco inny sposób zamiast wróżb były gry i zabawy