WARSZTATY Z ILUSTRATOREM – FILIA RYBOŁY

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztaty z ilustratorem i wystawę międzypokoleniową, która odbędzie się w Filii Bibliotecznej w Rybołach. W programie m.in. rysunki, grafiki Włodzimierza Naumiuka oraz Pauliny Bonifatiuk.
👉 6 października br,. ( piątek )
👉 start o godzinie 18.00
👉 filia biblioteczna w Rybołach
Spotkanie realizowane w ramach projektu „Dzień dobry z biblioteką !- Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Konkurs plastyczny – Mój list do Fredry

Mój list do Fredry- konkurs plastyczny
Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej- ilustracji  do dowolnego dzieła A. Fredry. (techniką dowolną na papierze formatu A4)
Termin nadsyłania prac: 1.08.2023- 24.10.2023
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy do 24 października 2023 r. do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Materiał konkursowy powinien być dotychczas niepublikowany i niezgłoszony do innych konkursów.
Prace wraz z podpisaną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na wzięcie udziału dziecka w organizowanym konkursie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2023 roku na adres:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A
15-097 Białystok
Regulamin konkursu dostępny na stronie organizatorów.
Partnerzy medialni: TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, bia24
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Zgoda rodziców i opiekunów prawnych(1)

Regulamin Fredro – konkurs- nowy

Regał z Emocjami

Uwaga ! Dzięki wsparciu Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie ponad 200 książek trafiło na półki naszej biblioteki.❤️
Regał z Emocjami czyli książki terapeutyczne, psychoedukacyjne, relaksacyjne, poradniki dla rodziców już czekają na pierwszych czytelników.
❤️Bajki terapeutyczne są literacką ilustracją pokonywania trudności. W profilaktyce pierwszorzędowej przygotowują dziecko do sytuacji problemowych. W profilaktyce drugorzędowej bajki terapeutyczne oddziałują na odbiorców,
którzy już znaleźli się w sytuacji emocjonalnie trudnej.
❤
Ich zadaniem jest przede wszystkim wsparcie, sprzyjające zmianie rozumienia wydarzeń, tym samym odczuwania i zachowania, wzmacnianie zagrożonego poczucia własnej wartości,wzbudzanie nadziei i otwartości na pomoc innych.
❤
Proces terapii profilaktyki trzeciorzędowej z użyciem bajek terapeutycznych – oferowanej osobom, u których wystąpiły już niekorzystne zmiany, realizowanej w celu zapobieżenia dalszym niepożądanym skutkom – przynieść może takie korzyści, jak: pozytywne przewartościowanie własnego doświadczenia, rozpoznanie i uświadomienie własnych emocji, motywów, zachowania, redukcję negatywnego napięcia emocjonalnego poprzez eksternalizację emocji, a także odbudowę hierarchii.