DKK RAFAŁÓWKA

31 marca br. Biblioteka w Rafałówce w ramach spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki miała zaszczyt gościć koordynatora wojewódzkiego DKK Panią Małgorzatę Rokicką – Szymańską kierownika Biblioteki Powiatu Białostockiego.
Małgorzata Rokicka-Szymańska sprawuje opiekę merytoryczną nad 35 placówkami bibliotecznymi powiatu białostockiego w zakresie realizacji zadań statutowych. Jest inicjatorem i organizatorem spotkań autorskich, warsztatów, sympozjów w tych bibliotekach. Organizator szkoleń bibliotekarzy, które służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, organizator wycieczek w tym. Integracyjnych. Autor wielu projektów skierowanych zarówno dla czytelników jak i pracowników bibliotek. Autor wielu publikacji, które okazują się zarówno w prasie lokalnej jak i ogólnopolskiej. Osoba, która podsiada ogromną wiedzę, doświadczenie, posiadająca silny charakter a jednocześnie osoba o serdecznym usposobieniu. Pomocna, życzliwa, sprawiedliwa, skromna i zawsze uśmiechnięta. My bibliotekarze jesteśmy niesamowicie dumni, że mamy jako koleżankę Panią Małgosię, która jest filarem bibliotek, czytelnictwa i kultury w naszym regionie.

Spotkanie zostało podzielone na kilka bloków tematycznych tj. nauka o książce, kultura czytania, współczesne czytelnictwo, formy zabaw z książką. Uczestnicy spotkania wzięli udział w wielu ciekawych formach rozrywki np.: randka z książką.

Jako ciekawostkę z naszego spotkania możemy zdradzić, że Pani Małgorzata przywiozła na spotkanie zeszyt, który jest swoistym pamiętnikiem jej pracy zawodowej. Są tam autografy i sentencje zebrane od autorów wszystkich spotkań w których uczestniczyła Pani Małgosia.