Dyskusyjny Klub Książki

Kolejne spotkanie DKK dla Dorosłych omawiające książkę 📖 Lucie Whitehouse,, Zanim się poznaliśmy „, odbyło się w filii bibliotecznej w Rybołach w Dniu Matki i było okazją do dyskusji na temat kłamstwa i miłości.