Filia w Rafałówce

Pierwszy zapis pozycji książkowej Filii Bibliotecznej w Rafałówce datowany jest na rok 1956. Od tego czasu do dzisiaj Filia prężnie funkcjonuje, współtworząc i współorganizując różnorodne wydarzenia kulturalne w regionie.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 8849 vol, w tym: – literatura piękna dla dorosłych – 3631vol; – literatura piękna dla dzieci – 3450 vol;
– inna – 1768vol. W 2021 r. do FB w Rafałówce zapisało się 93 czytelników, wypożyczono 1109 vol.

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia, w skład którego wchodzą dwie sale – wypożyczalnia i czytelnia, to 46 m2. Jednocześnie z czytelni może korzystać 12 czytelników. Mogą oni wybierać z bogatej gamy lektur, literatury pięknej, rozrywkowej czy naukowej. Do ich dyspozycji jest także dostępny komputer ze stałym podłączeniem do Internetu.

FB w Rafałówce bierze udział w akcjach „ Mała książka –wielki człowiek”, Noc Bibliotek, Tydzień bibliotek, Akcja żonkile, Cała Polska czyta dzieciom. W ramach prowadzonego Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci, zorganizowano spotkania autorskie z m.in. Joanną Krzyżanek, Agnieszką Suchowierską, Agnieszka Frączek, Idą Pierelotkin, Renatą Piątkowską.

Filia Biblioteczna w Rafałówce aktywnie angażuje się w życie kulturalne i szkolne, organizując specjalne konkursy z nagrodami zarówno dla swoich czytelników, jak też uczniów okolicznych szkół. Biblioteka organizuje i współtworzy lekcje biblioteczne, warsztaty, półkolonie letnie i zimowe, wystawy, konkursy. Stale współpracuje z Szkołami, Biblioteką Powiatową, Wiejskim Domem Kultury w Rafałówce, Stowarzyszeniami oraz instytucjami kultury.

zdjęcie przedstawia dzieci w bibliotece
zdjęcie przedstawia dzieci uczestniczące w zabawie na zewnątrz
zdjęcie przedstawia dzieci w bibliotece
zdjęcie przedstawia dzieci w bibliotece
zdjęcie przedstawia dzieci w bibliotece