Historia biblioteki

„Książki – to synteza wiedzy,
piękna i dobra; uczą, pomagają,
bawią, wyrażają to, co czują
i myślą miliony.”

Stanislaw Stohel

Po wojnie pierwszą bibliotekarką była Pani Ryta Stankiewicz. W 1970 roku Pani Stankiewicz przekazała Miejską Bibliotekę Publiczną Pani Annie Roguckiej.

Do 6 stycznia 1971 roku biblioteka mieściła się w budynku Miejskiej Rady Narodowej w Zabłudowie przy ulicy Białostockiej. Tragicznej nocy z 5 na 6 stycznia wraz z budynkiem Rady Narodowej doszczętnie spłonęło wyposażenie i księgozbiór biblioteki.

Życzliwi czytelnicy ofiarowali w darze dla biblioteki swoje cenne egzemplarze. Nowe książki kupowane były przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Białymstoku. Stopniowo, pozycja po pozycji gromadzono nowy księgozbiór.
Przez okres 2 lat biblioteka mieściła się w malutkim pokoiku w Szkole Podstawowej w Zabłudowie. Następnie wynajmowany był pokoik o powierzchni 15m2 w mieszkaniu prywatnym przy ulicy Białostockiej 10.
Po 4 latach bibliotekę przeniesiono do pomieszczenia o podobnej wielkości tyle, że w budynku tzw. Agronomówki. Dla uczniów korzystających z encyklopedii bibliotekarka odstępowała swoje biurko – jedyne miejsce do pisania.

Były to ciężkie czasy.

W listopadzie 1985 roku trudny los biblioteki się odmienił. Panujący wówczas Naczelnik Kazimierz Wasilewski – zwany przez bibliotekarzy „Kazimierzem Odnowicielem” – przekazał na cele biblioteczne kolejne dwa pomieszczenia, w których urządzono czytelnię z 16 miejscami do czytania.

Rodzaje księgozbiorów i działalność:

Usługi biblioteczne:

Udostępnianie prezencyjne i na zewnątrz, udzielanie informacji z różnych dziedzin wiedzy, działalność promocyjna książki, biblioteki i czytelnictwa, internet.

Rodzaje zbiorów:

Literatura piękna dla dzieci i dorosłych, popularnonaukowa, regionalna, czasopisma.

Źródła informacyjne o zbiorach:

Źródłami informacyjnymi o zbiorach są katalogi kartkowe, katalogi on- line

Inne działania biblioteki:

popularyzacja książki i czytelnictwa, współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i gminy, doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej.

Działania wydawnicze:

  • Krystyna Przekop „Żurawi klangor”
  • Szot Adam „Dzieje Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła”
  • Gilejko Sabina „Pisałam tak jak mnie życie uczyło.„
  • prof. Kobryńczuk Franciszek „Baśnie Zabłudowskie”, „Rocznik Zabłudowski T. 1 2007 r”, „Rocznik Zabłudowski T. 2 2008 r”,”Rocznik Zabłudowski T.3 2009 r.”, „Rocznik Zabłudowski T. 4 2010 r”, „Rocznik Zabłudowski T.5 2011 r.”, „Rocznik Zabłudowski T. 6 2012 r.”, „Rocznik Zabłudowski T.7 2014 r.”