I Powiatowe Konfrontacje Recytatorskie dla dzieci im. Jana Leończuka

Powiatowe Konfrontacje Recytatorskie dla dzieci
im. Jana Leończuka🏆
Konkurs odbędzie się w 2 dwóch etapach:
📚 Eliminacje Gminne odbędą się 10 maja 2024r. o godzinie 10.00 w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
📚Konfrontacje Powiatowe odbędą się 29 maja 2024r. o godzinie 10.00 w Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie
Autor portretu Jana Leończuka: Katarzyna Pura

Karta zgłoszeniowa(2) Regulamin powiat – konkurs(3)