JUBILEUSZ

 

                  GRATULACJE          

          z okazji 

           JUBILEUSZU 40 – LECIA PRACY

             Janiny Tureckiej

  

     Składamy gorące podziękowania za trud i wysiłek włożony w działalność placówki bibliotecznej.

Serdecznie dziękujemy za sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.

Z życzeniami dalszych sukcesów oraz długich lat życia
w zdrowiu i pomyślności, składają pracownicy MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABŁUDOWIE WRAZ Z FILIAMI