KILKA SŁÓW O PRACY Z DZIEĆMI W BIBLIOTECE W RAFAŁÓWCE

Biblioteki publiczne są głównymi instytucjami kultury w środowisku lokalnym. Odpowiedzialne są za zaspakajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych w swoim środowisku. Biblioteki, są miejscem rozwijania zainteresowań czytelniczych i kształtowania kultury czytelniczej.

Jednym z istotnych zadań bibliotekarzy jest praca z dziećmi. Zainteresowania czytelnicze należy rozwijać jak najwcześniej.

Biblioteki stosują szereg form pracy z dziećmi: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, spotkania w bibliotekach, gry, konkursy (literackie, plastyczne), wystawy, pogadanki, głośne czytanie, dyskusje nad książką.

Zajęcia z dziećmi w bibliotece w Rafałówce odbywają się regularnie – co najmniej 2 razy w tygodniu. Do października 2016r., organizowała je i prowadziła Pani Irena Piłaszewicz, która z dniem 31.10.2016r przeszła na emeryturę.

img_0939

na zdj. Pani Irena Piłaszewicz trzyma laurkę z podziękowaniami za włożone serce w organizowanie zajęć w bibliotece od dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rafałówce.