KONKURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wiosenna łąka” – konkurs plastyczny

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie ogłasza konkurs plastyczny „Wiosenna łąka”. Adresowany jest on do dzieci ze szkoły podstawowej oraz przedszkola. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


Celem konkursu jest zainspirowanie do wyrażania środkami plastycznymi piękna wiosennej przyrody oraz rozwijanie dziecięcej wyobraźni i wrażliwości.

Regulamin:

1.

Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkoły podstawowej.

Tematem konkursu jest wiosna oraz wszystkie elementy z nią związane: rośliny, zwierzęta…


2.

Należy wykonać rysunek, wydzierankę, wyklejankę, pracę przestrzenną dowolną techniką plastyczną.

3.

Pracę należy podpisać: imię i nazwisko autora, wiek, adres, szkoła, przedszkole.

4.

Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę.

5

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
– przedszkola i zerówki
– uczniowie klas szkoły podstawowej

6.

Prace należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabłudowie oraz Filiach bibliotecznych w Rybołach i Rafałówce do dnia 31 marca 2017 r.

7.

Termin rozstrzygnięcia i wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie, www.mbp-zabludow.pl, zaś nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście.

8.

Najciekawsze i najbardziej pomysłowe prace zostaną nagrodzone.