Konkurs plastyczny – Mój list do Fredry

Mój list do Fredry- konkurs plastyczny
Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej- ilustracji  do dowolnego dzieła A. Fredry. (techniką dowolną na papierze formatu A4)
Termin nadsyłania prac: 1.08.2023- 24.10.2023
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy do 24 października 2023 r. do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Materiał konkursowy powinien być dotychczas niepublikowany i niezgłoszony do innych konkursów.
Prace wraz z podpisaną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na wzięcie udziału dziecka w organizowanym konkursie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2023 roku na adres:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A
15-097 Białystok
Regulamin konkursu dostępny na stronie organizatorów.
Partnerzy medialni: TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, bia24
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Zgoda rodziców i opiekunów prawnych(1)

Regulamin Fredro – konkurs- nowy