logo instytutu książki

Kraszewski. Komputery dla bibliotek – 2020

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 25.500,00 zł zakupiono:

  • 1 zestaw komputerowy – serwer
  • 4 zestawy komputerowe
  • 1 laptop
  • 1 projektor multimedialny
  • 2 czytniki książek elektronicznych
  • 2 urządzenia wielofunkcyjne
  • serwer
  • oprogramowanie