Lato w Teatrze 2018

Lato w Teatrze Solniki 44 2018. Zapisy!!!

Szanowni Państwo,
Już niebawem ruszają zapisy na zajęcia warsztatowe organizowane przez nasz ośrodek w ramach programu „Lato w Teatrze” Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Od 12go czerwca będzie można zgłaszać chęć uczestnictwa w warsztatach poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z listem motywacyjnym. Formularze będą udostępnione w formie papierowej w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie oraz jej filii w Rafałówce. Możliwe też będzie pobranie dokumentu w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie. Zajęcia odbywać się będą w Siedlisku Kultury Solniki 44 pomiędzy 23 lipca a 5 sierpnia 2018. Termin składania zgłoszeń upłynie z dniem 26 czerwca. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 11-16 lat z gminy Zabłudów do udziału w zajęciach.