Programowanie i kodowanie

ZAPISY NA TRZECIE ZAJĘCIA PROGRAMOWANIA I KODOWANIA – 23 MARCA 2019

Pierwszeństwo mają osoby, które uczestniczyły w poprzednich zajęciach. Na zgłoszenia czekamy do piątku. Każdorazowo w przypadku zajęć z programowania i kodowania, będzie przeprowadzana rekrutacja z uwagi na limit miejsc.