PROMOCJA KSIĄŻKI „ZIEMIA ZABŁUDOWSKA”

 

„Nadsłuchiwałem tej ziemi przez długie lata. Trudna do zrozumienia w swoich tęsknotach…” Takimi słowami zaczyna się książka przedstawiająca gminę Zabłudów, jej legendy, krajobraz, historię.

22 maja 2014 r. w naszej placówce odbyła się promocja długo oczekiwanej książki „Ziemia Zabłudowska. Legenda – Historia – Przyroda”. Publikacja wydana została dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Wydawcą jest Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie.

Na uroczystość zorganizowaną w bibliotece przybyli twórcy dzieła m.in.. : Anna Worowska – fotografie, Jan Leończuk – teksty, wybór i opracowanie, Marek Hyjek – rys historyczny, Cecylia Halicka – dyr. Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie, uczniowie z Gimnazjum w Zabłudowie wraz z Panią Grażyną Zakrzewską-Dąb oraz Panią Eugenią Grzyb oraz mieszkańcy naszego miasteczka.

SDC11432.JPG  ma SDC11437.JPG ma

Autorzy tekstów, zdjęć opowiadali zgromadzonym gościom, jakie były największe trudności w napisaniu książki, skąd czerpali inspiracje do stworzenia albumu oraz jak długo to trwało.

Zakończenie spotkania odbyło się skromnym poczęstunkiem. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie do naszej placówki w tak waznym dniu jakim była promocja książki „Ziemia Zabłudowska”