SUPEROWA ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK

 

 

 

 

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego wraz Filia Biblioteczna nr 15, a także Starostwem Powiatu Białostockiego oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddziałem Białostockim zapraszają do wzięcia udziału
w konkursie –
„Superowa zakładka do książek”.

Konkurs adresowany jest dla klas II oraz III Szkoły podstawowej. Zakładki mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej. Zachęcamy do wykorzystania prostych i tanich materiałów (mile widziane prace z wykorzystaniem recyklingu). Organizatorzy oczekują zakładek: „cieszących” oko użytkownika, niepowtarzalnych, zachęcających do czytania książek, oraz korzystania z usług bibliotek, mile widziane są cytaty.

         Terminy eliminacji konkursu:

 • gminne i filie biblioteczne do 30 kwietnia 2017 roku
 • powiatowe do 19 maja 2017 roku (posiedzenie komisji oceniającej przesłane prace)

  Kryteria oceny prac:

  • pomysłowość,
  • oryginalność ujęcia tematu,
  • estetyka wykonania pracy,
  • samodzielność wykonania,

 

Warunki udziału w konkursie

 1. Zapraszamy do konkursu dzieci z klas II lub III szkoły podstawowej.
 2. Każda biblioteka może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników (bez względu na klasę).
 3. Każdy uczestnik zgłasza dwie prace.
 4. Każda zakładka powinna być podpisana (imię i nazwisko autora, wiek /klasa, imię i nazwisko opiekuna), do pracy powinna być dołączona zgoda rodziców na uczestnictwo w konkursie.
 5. Przekazane prace pozostają do dyspozycji organizatora, bez opłacenia honorarium autorskiego, prace nie będą zwracane. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i bibliotek.
 6. Technika plastyczna dowolna, z wyjątkiem wykorzystania materiałów sypkich i plasteliny.
 7. Przekazując prace, uczestnik wyraża zgodę na:
 • zasady konkursu zawarte w regulaminie,
 • wykorzystanie swoich danych osobowych i przetwarzanie ich na potrzeby konkursu, m.in. promocja prac w prasie oraz na stronach internetowych organizatorów,
 • ekspozycję prac pokonkursowych.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie prac do 15 maja 2017 (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora – Książnica Podlaska – Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego 15-097 Białystok ul. M. Skłodowskiej –Curie 14 A,
  (z dopiskiem- konkurs).
 2. Oceny zakładek dokona Jury powołane przez Organizatora. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 3. Podsumowanie konkursu zaplanowane jest w czerwcu 2017 roku w Filii Bibliotecznej nr 15 (ul. M. Skłodowskiej –Curie 16), laureaci konkursu i przedstawiciele poszczególnych bibliotek zostaną powiadomieni przez bibliotekę gminną.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i książki, które zabezpiecza organizator.