TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2018 – PROF. MAREK KOCHANOWSKI 15.05.2018

Prof.Marek Kochanowski, adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej IFP UwB, animator kultury, członek kapituły nagrody Literackiej Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, prezes Stowarzyszenia „Fabryka Bestsellerów”, autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym kilku monografii.
„Prosta komunikacja i autoprezentacja kluczem do sukcesu” – to temat prelekcji wygłoszonej w naszej placówce bibliotecznej przez prof. Marka Kochanowskiego. Na nasze spotkanie przybyła klasa III gimnazjum, która z zainteresowaniem wysłuchała wykładu naszego gościa.