WOKÓŁ TWÓRCZOŚĆ A. FREDY – WARSZTATY TEATRALNE

Warsztaty teatralne wokół twórczości A. Fredry – Dagmara Sowa- Grupa Coincidentia (Solniki 44) 4.10.2023
Spotkanie realizowane w ramach projektu „Dzień dobry z biblioteką !- Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”