Wystawa 12 maj

 

W miniony piątek  tj. 12 maja 2017r miało miejsce otwarcie wystawy pt. „Okupacyjne Wspomnienia…”. Wystawa to efekt projektu realizowanego przez bibliotekę  i Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Rafałówce. Podczas uroczystego podsumowania zostały wręczone nagrody specjalne ufundowane przez Bibliotekę Powiatu Białostockiego, wręczyła je Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska. Nagrodzone dziewczynki to Wiktoria Rokicka i Martyna Choroszucha.  Po wystawie  dzieci wzięły udział w prelekcji nt. Patriotyzmu Wczoraj i Dziś, którą wygłosił Pan Hubert Piętka.

 

     

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rafałówce, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie – Filia w Rafałówce oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
.
Współrealizowano projekt pt. Okupacyjne Wspomnienia Mieszkańców Wsi Rafałówka.

Więcej…

Charakterystyka projektu:
Idea projektu jest wzbogacenie wiedzy uczniów poprzez dokumentowanie historii lokalnej, wykorzystująca wywiady z mieszkańcami Rafałówki, pamiętającymi czasy okupacji. Na podstawie informacji zebranych podczas rozmów stworzona zostanie wystawa prezentująca wojenne wspomnienia mieszkańców wsi Rafałówka. W ramach II etapu projektu powstaną również ilustracje do spisanych wspomnień. III etapem projektu jest wystawa zebranych materiałów (wspomnień i ilustracji) połączona z wykładem na temat patriotyzmu.

Cel główny:
Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży historią, realistyczne odtworzenie tamtej epoki oraz krzewienie postaw patriotycznych. Młodzież uczestnicząca w projekcie ma szansę zrozumieć, jakimi wartościami kierowało się pokolenie ich rodziców i dziadków. Wzmocnienie współpracy pomiędzy Biblioteką, szkołą i społecznością wiejską.

Do kogo skierowany:
Projekt skierowany do KLAS IV – VI Szkoły Podstawowej w Rafałówce.

Czas trwania:
I etap – od 28 luty do 13 marzec (zbieranie informacji, dokumentowanie),
II etap – 13 marzec – 27 marzec (tworzenie ilustracji),
III etap – 12 maj (wystawa oraz podsumowanie projektu).