Zarządzenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie nr 1/2024

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2024 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie z dnia 2 stycznia 2024r.
– dzień 8 stycznia 2024 r. (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie
Decyzję taką uzasadnia fakt, że w 2024 r. Święto Trzech Króli przypada w sobotę, a więc w dniu wolnym od pracy. Zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracownicy nie korzystają z dnia wolnego od pracy należnego z racji pięciodniowego tygodnia pracy, dlatego pracodawca obowiązany jest do wskazania dnia wolnego w innym terminie. .