Nasza misja

Misja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie jest samodzielną instytucją kultury, której organizatorem jest Samorząd Gminy. Biblioteka posiada statut instytucji kultury uchwalony przez Radę Miejską w Zabłudowie dnia 26 kwietnia 2002 r. Na terenie Gminy Zabłudów funkcjonują 3 biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie i 2 filie biblioteczne: w Rafałówce i Rybołach.

Misją naszej biblioteki jest udostępnianie oraz wypożyczanie zbiorów bibliotecznych czytelnikom zamieszkującym w szczególności na terenie gminy Zabłudów. Dbamy aby nasza lokalna społeczność miała doskonały dostęp do najnowszych zbiorów, materiałów, informacji. Staramy się zaspokajać potrzeby czytelnicze oraz informacyjne naszego środowiska równocześnie przy tym tworząc przyjazną oraz zachęcającą atmosferę czytelnikowi.

Propagujemy oraz promujemy czytelnictwo, staramy się zachęcać do korzystania z naszych zbiorów wszystkich mieszkańców, promujemy książki oraz lokalnych pisarzy. Nie zapominając o dzieciach staramy się aby od najmłodszych lat miały one kontakt z biblioteką i książką. Organizujemy lekcje biblioteczne oraz aranżujemy spotkania podczas których oswajamy oraz zaznajamiamy uczniów z zasadami korzystania z biblioteki. Organizujemy również zabawy, zajęcia aby w sposób pożyteczny młodzież mogła spędzić czas wolny razem z biblioteką.

Bierzemy czynny udziału w życiu naszego miasteczka oraz mieszkańców. Staramy się uczestniczyć w większych uroczystościach typu: Urodziny Zabłudowa, dożynki.

Edukujemy oraz rozwijamy umiejętności samokształcenia się uczniów. Pokazujemy im jak w sposób umiejętny korzystać ze zbiorów biblioteki tak aby w jak najkrótszym czasie zdobyć potrzebne informacje. Odpowiadamy na pytania, doradzamy, pomagamy młodzieży w doborze lektur do prezentacji maturalnych staramy się poszerzać wiedzę naszego środowiska.

Dla polepszenia jakości naszych usług Nasza Biblioteka współpracuje z wieloma bibliotekami z terenu powiatu, Urzędem Miejskim, Książnicą Podlaską, Szkołami w Zabłudowie, MOAK w Zabłudowie, redaktorem regionalnej gazety” Zabłudów i okolice” oraz wieloma innymi instytucjami oraz osobami.

Jesteśmy otwarci na zmiany, sugestie, pomysły – staramy się weryfikować potrzeby czytelników.

Chcemy aby biblioteka w świadomości mieszkańców była miejscem miłym, ciepłym, gdzie przychodzi się dla przyjemności. Każdy Nasz czytelnik jest przez nas traktowany jako ktoś wyjątkowy i każdy czytelnik jest dla Nas równie ważny. Nasza biblioteka jest miejscem gdzie nie ma pośpiechu, rywalizacji- dla każdego czytelnika zawsze staramy się wygospodarować chociaż chwilę czasu aby umocnić wieź na którą często pracujemy latami.

Naszym priorytetem jest aby każdy czytelnik wychodził od nas usatysfakcjonowany oraz w niedługim czasie do nas powrócił.