grafika przedstawia postacie siedzące na kolorowych książkach

Promocje czytelnictwa

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie jest samodzielną instytucją kultury, której organizatorem jest Samorząd Gminy.

Biblioteka posiada statut instytucji kultury uchwalony przez Radę Miejską w Zabłudowie dnia 26 kwietnia 2002 r. Biblioteka jest wpisana w rejestrze kultury prowadzonym przez Organizatora pod pozycją nr 2. Biblioteka ma swój NIP i numer statystyczny – Regon. Na terenie Gminy Zabłudów funkcjonują 3 biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie i 2 filie biblioteczne: w Rafałówce i Rybołach.

Stan księgozbioru we wszystkich bibliotekach na koniec 2016 r. wynosi 46 173 pozycji książkowych; 20 740 – literatura piękna dla dorosłych, 13 991 – literatura piękna dla dzieci i młodzieży i 11 442 to literatura popularno-naukowa. Wpłynęło do bibliotek 812 książek, 563 książki zakupiono ze środków samorządowych na kwotę 13 779., 226 wol. z dotacji Ministerstwa Kultury na kwotę 5 200 zł. i 23 pozycje to dary.

W 2016 r. zapisało się do bibliotek 922 czytelników: gdzie 738 osób to czytelnicy biblioteki w Zabłudowie. Wypożyczono 16158 książek: 9529 wol. literatury pięknej dla dorosłych, 5068 dla dzieci i młodzieży i 1561 pozycji literatury popularno-naukowej. Udostępniono 1104 czasopism bieżących, 757 na zewnątrz i 529 na miejscu.

W czytelni udostępniono 970 wol. literatury naukowej. Udzielono 256 informacji (w tym 159 elektronicznych). Czytelnie w ciągu roku odwiedziło 4908 czytelników z czego 2573 osoby to użytkownicy Internetu, który jest bezpłatny.

W 2016 roku pracownice bibliotek bardzo intensywnie brały udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe m.in. w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Powiatu Białostockiego i innych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie oraz filie biblioteczne w Rafałówce i Rybołach posiadają łącznie 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Liczba komputerów użytkowanych przez czytelnika wynosi 5. Sprzęt komputerowy dostępny dla użytkowników bibliotek jest wykorzystywany w celu informacyjnym, edukacyjnym, naukowym i dydaktycznym. W Bibliotekach jest bezprzewodowy dostęp do Internetu (WiFi), umożliwiamy druk z komputera, przenośnych nośników danych, skan.

W czytelni dostępne są listwy zasilające do podłączenia własnego laptopa. Stan techniczny komputerów w bibliotekach jest bardzo dobry. Biblioteka na bieżąco usuwa usterki, aktualizuje programy( w tym programy antywirusowe). Bibliotekarze aktywnie doskonalą swoje kompetencje w zakresie informatycznym. W 2016r. biblioteka zakupiła program biblioteczny MAK+ celem stworzenia katalogu on-line i systematycznie jest on tworzony.

Dbając o jakość obsługi czytelników personel bibliotek doradza przy wyborze odpowiedniej pozycji książkowej, udziela informacji na poszukiwane zagadnienia, na życzenia czytelników rezerwuje książki. Czytelnicy mają aktywny wpływ na zakupy nowości książkowych. Licznymi czytelnikami bibliotek są osoby starsze oraz niepełnosprawne. Biblioteki nie są dostosowane do potrzeb tych grup czytelniczych dlatego książki są dostarczane przez bibliotekarzy do ich domów. Kolejną liczna grupą specjalną są dzieci najmłodsze (do lat 5).

W 2016 roku nasza biblioteka zorganizowała wiele imprez kulturalnych, konkursów, działań promujących naszą bibliotekę oraz czytelnictwo. Bardzo intensywnie działaliśmy w środowisku lokalnym, starając się zmienić wizerunek naszej biblioteki. Szczególny nacisk położyliśmy na organizacje zajęć dla dzieci i młodzieży. Nasze działania miały na celu zachęcenie i zmotywowanie dzieci do spędzania czasu wolnego z książka.

Przeprowadziliśmy szereg zajęć, tj.: głośne czytanie bajek, Mikołajki, Andrzejki – gry i zabawy, robienie kotylionów,ilustracje na podstawie ulubionej książki, Światowy Dzień Pluszowego Misia,spotkania autorskie, test wiedzy z życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, test wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia,robienie ozdób świątecznych do biblioteki. Od listopada 2016r. Biblioteka w celu promocji czytelnictwa rozpoczęła cykl spotkań „Kreatywne Soboty”. Zajęcia są cykliczne, bezpłatne, uczestniczy w nich ok. 25 osób. Zajęcia spowodowały wzrost zainteresowania biblioteką oraz książką. W ramach spotkań współpracujemy z Studiem Działań Kreatywnych Pani Izabeli Gwiazdowskiej.

W celu większego zainteresowania książką, zorganizowane były wycieczki wprowadzające najmłodszą grupę przyszłych użytkowników bibliotek oraz konkursy m.in.: „Moja laurka dla mamy”, „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”, „Lampiony”, „Najaktywniejszy czytelnik wakacyjny”. Nasi czytelnicy za naszym pośrednictwem brali udział w konkursach ogólnopolskich oraz powiatowych tj. „ Malowane pieśniami patriotycznymi”.

Dzięki uprzejmości pracowników Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego a w szczególności Pani Małgorzaty Rokickiej-Szymańskiej, mogliśmy gościć w naszych bibliotekach wspaniałych ludzi, takich jak: Wojciech Widłak, Marta Fox oraz Ola Cieślak.

Bibliotekarki biorą udział oraz pomagają w spotkaniach organizowanych na terenie naszej gminy. Są to: uroczystość Sybiraków – Zacisze, obchody urodzin Zabłudowa , kiermasz książek, działania na rzecz środowiska oraz promowanie wsi poprzez przynależność do zespołu ludowego „Barwianka”.

Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim oraz redaktorem gazety regionalnej ważniejsze informacje oraz aktualności z życia biblioteki są umieszczane w miesięczniku regionalnym „Zabłudów i okolice” oraz na stronie Miasta Zabłudów (http://www.zabludow.pl/).